Terima Kasih telah berkunjung di blog Pesantrenpedia ... Dapatkan konten-konten kami dalam format PDF di website resmi pesantrenpedia.org

DASAR-DASAR TAFSIR MIMPI BERDASARKAN AL QUR'AN DAN HADITS

Rabu, 04 Maret 2015
Untuk menakbir mimpi dengan tepat dan benar, ikuti petunjuk-petunjuk berikut ini:

a- Perhatikan mimpi yang ada artinya. Mimpi yang hanya bunga tidur dan tidak karuan juntrungnya jangan dihiraukan sama sekali.
b- Dasari takbir mimpi dengan dasar dari Al Qur-an atau hadits atau berdasarkan makna dan persamaan atau dasar tasrifan bahasa Arab.
Dasar dari Al Qur-an misalnya tali. Tali dalam mimpi  perjanjian, sebab Alloh berfirman: “Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Alloh”. (QS Al Baqoroh 2 : 103)
Kapal dalam mimpi  keselamatan, sebab Alloh berfirman: “Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu”. (QS Al Ankabut 29 : 15)
Kayu dalam mimpi  kemunafikan, sebab Alloh berfirman: “Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar”. (QS AlMunafiqun 63 : 4)
Batu dalam mimpi  kerasnya hati, sebab Alloh berfirman: “Hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi”. (QS Al Baqoroh 2 : 74)
Anak yang menyusu dalam mimpi  musuh, sebab Alloh berfirman: “Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir’aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka”. (QS Al Qoshosh 28 : 8)
Abu dalam mimpi  perbuatan yang tidak berguna, sebab Alloh berfirman: “Orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras”. (QS Ibrohom 14 : 18)
Air dalam mimpi  huru hara, sebab Alloh berfirman : “Benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak) untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya”. (QS Al Jin 72 : 16-17)
Memakan daging mentah dalam mimpi  menggunjing orang, sebab Alloh berfirman: “Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati?” (QS Al Hujurot 49 : 12)
            Mengantuk  aman, sebab Alloh berfirman: “(Ingatlah) ketika Alloh menjadikan kalian mengantuk sebagai suatu penenteraman dari-Nya”. (QS Al Anfal 8 : 11).
            Jika seseorang bermimpi mengambil sayur mayur, ketimun, lombok, kedelai dan bawang, maka  dia mengganti yang baik dengan yang lebih buruk, baik urusan uang, rezeki, ilmu sains, istri maupun rumah. Sebab Alloh berfirman: “Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya”. Musa berkata: “Maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?” (QS Al Baqoroh 2 : 61)
            Pohon yang indah dalam mimpi  ucapan yang baik. Sedangkan pohon yang buruk  ucapan yang busuk. Sebab Alloh berfirman: “Kalimat yang baik seperti pohon yang baik”. (QS Ibrohim 14 : 24)
Kebun dalam mimpi  pekerjaan. Jika kebun terbakar, maka  pekerjaan itu gagal. Sebab Alloh berfirman: “Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah”. (QS Al Baqoroh 2 : 266)
Telur dalam mimpi  wnaita, sebab Alloh berfirman: “Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik”. (QS Ash Shoffat 37 : 49)
Pakaian juga  demikian, sebab Alloh berfirman: “Mereka itu adalah pakaian bagi kalian”. (QS Al Baqoroh 2 : 187)
Cahaya dalam mimpi  petunjuk. Sedangkan kegelapan  kesesatan. Sebab Alloh berfirman :“Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaay (iman)”. (QS Al Baqoroh 2 : 257)
            Menakbirkan mimpi berdasarkan hadits misalnya burung gagak  lelaki fasik. Sebab Nabi menyebut burung gagak sebagai fasik.
            Tikus dalam mimpi  wanita yang fasik, sebab Nabi menyebut tikus sebagai hewan fasik.
            Tulang rusuk dan botol dalam mimpi  wanita. Sebab Nabi bersabda: “Wanita diciptakan dari tulang rusuk”. Nabi juga bersabda: “Kasihan kamu hai Anjasyah. Tenanglah menggiring botol-botol”. Kedua hadits ini diriwayatkan Bukhori Muslim.
            Baju kurung dalam mimpi  agama, sebab Nabi saw bersabda: “Aku melihat umat manusia diperlihatkan kepadaku, sedangkan pada mereka ada beberapa baju kurung. Di antaranya ada yang sampai putting. Di antaranya ada yang sampai di bawah itu. Dan diperlihatkan kepadaku Umar bin Khothob, sedangkan padanya ada baju kurung yang dia seret”. Para sahabat bertanya: “Apa takwilnya, wahai Nabi?” Nabi menjawab: “Agama”. (HR Bukhori Muslim)
            Air susu dalam mimpi  ilmu, sebab Nabi menakwilinya demikian. Air susu juga bisa ditakwili fitrah berdasarkan hadits isro’.
            Wanita hitam berambut awut-awutan dalam mimpi  petaka, sebab Nabi saw bersabda: “Aku bermimpi seakan-akan seorang wanita hitam awut-awutan rambutnya keluar dari Madinah sampai berdiri di Mahya’ah (Juhfah) Lalu aku takwili, bahwasanya petaka Madinah dipindah ke sana”. (HR Bukhori Muslim)
            Hujan dalam mimpi  ilmu pengetahuan dan petunjuk, sebab Nabi bersabda: “Perumpamaan apa yang diutuskan Alloh kepadaku yaitu petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan hujan ... (HR Bukhori Muslim)
            Sirotol Mustaqim dalam mimpi  Islam. Tugu dalam mimpi  hukuman syariat. Pintu-pintu terbuka  larangan Alloh. Sebab Nabi bersabda: “Alloh membuat sebuah perumpamaan, jembatan yang lurus. Pada dua sisi jembatan itu ada dua tugu di mana terdapat beberapa pintu yang tebruka. Di atas pintu-pintu itu ada beberapa tirai yang diturunkan. Pada pintu jembatan ada pemanggil ... (HR Ahmad, Tirmidzi dan lainnya)
            Rumah dalam mimpi  surga. Jamuan dalam mimpi  Islam. Pengundang ke jamuan itu adalah Nabi saw. Barangsiapa memenuhi undangan itu dan masuk ke rumah, itu pertanda baik, dia akan masuk surga insya Alloh. Sebab Bukhori meriwayatkan, bahwa beberapa orang malaikat mendatangi Nabi ketika Nabi tidur. Dalam hadits tersebut disebutkan: “Perumpamaannya seperti perumpamaan seorang lelaki yang membangun sebuah rumah dan mengadakan jamuan serta mengutus seorang pengundang. Maka barangsiapa memenuhi pengundang itu, maka dia masuk rumah dan memakan jamuan. Dan barangsiapa tidak memenuhi pengundang, dia tidak masuk rumah dan tidak makan jamuan”.
            Unta dalam mimpi  kebesaran. Kambing dalam mimpi  berkah. Kuda dalam mimpi  kebaikan. Sebab Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa Nabi bersabda: “Unta kebesaran bagi pemiliknya. Kambing adalah berkah. Kebaikan tertali pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat”.
            Anjing yang menjilat muntahannya dalam mimpi  lelaki yang menarik kembali pemberiannya. Sebab Bukhori Muslim meriwayatkan sabda Nabi: “Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat muntahannya”.
            Jeruk dalam mimpi  lelaki yang membaca Al Qur-an. Kurma dalam mimpi  mukmin yang tidak membaca Al Qur-an. Bunga dalam mimpi  munafik yang membaca Al Qur-an. Sementara labu pahit dalam mimpi  munafik yang tidak membaca Al Qur-an. Sebab Nabi bersabda: “Perumpamaan mukmin yang membaca Al Qur-an adalah seperti jeruk. Baunya enak dan rasanya enak. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al Qur-an adalah seperti kurma. Tidak ada baunya dan rasanya manis. Perumpamaan munafik yang membaca Al Qur-an adalah seperti bunga. Baunya enak dan rasanya pahit. Perumpamaan munafik yang tidak membaca Al Qur-an adalah seperti labu pahit. Tidak ada baunya dan rasanya pahit”. (HR Bukhori Muslim)
            Berbuat aniaya dalam mimpi  kegelapan. Demikian juga sebaliknya. Kikir dalam mimpi  kebinasaan dan mengalirkan darah. Sebab Nabi bersabda: “Takutlah akan aniaya, sebab sesungguhnya aniaya adalah beberapa kegelapan di hari kiamat. Takutlah akan kikir, sebab sesungguhnya kikir membinasakan orang yang ada sebelum kalian. Kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah mereka dan menghalalkan halal-halal mereka”. (HR Muslim)
            Pohon kurma dalam mimpi  muslim. Sebab Nabi bersabda: “Sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang daunnya tidak rontok dan sesungguhnya pohon itu perumpamaan muslim. Beritahu aku, apakah pohon itu?” Ibnu Umar berkata: “Orang-orang mengira pohon itu pohon hutan. Sementara dalam hati aku berkata bahwa itu pohon kurma. Lalu mereka berkata: “Beritahu kami apakah pohon itu, wahai Rpsululloh?” Nabi bersabda: “Itu pohon kurma”. (HR Bukhori Muslim)
            Pembawa minyak kasturi dalam mimpi  teman duduk yang saleh. Peniup ubupan pande dalam mimpi  teman duduk yang buruk. Sebab Nabi bersabda: “Perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk”.
            Takbir mimpi berdasarkan makna dan persamaan misalnya sebagai berikut:
            Api dalam mimpi  huru hara, sebab api menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya, sebagaimana huru hara.
            Bintang dalam mimpi  ulama. Sebab bintang memberi petunjuk kepada penduduk bumi.
            Besi dan senjata lainnya dalam mimpi  kemenangan dan kekuatan.
            Bau yang harum dalam mimpi  sanjungan yang baik dan ucapan serta perbuatan yang baik.
            Bau yang busuk sebaliknya.
            Ayam jantan dalam mimpi  lelaki yang ebrcita-cita tinggi dan masyhur di tempat jauh.
            Ular adalam mimpi  musuh atau pelaku bid’ah yang mati karena racun ular.
            Orang sakit yang keluar rumah dengan diam dalam mimpi  kematian. Jika dia keluar sambil berbicara,  pertanda kesembuhan.
            Keluar dari pintu sempit dalam mimpi  selamat dan sentosa.
            Bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain  perubahan keadaan.
            Kematian seseorang dalam mimpi  dia taubat kepada Alloh. Sebab mati adalah kembali kepada Alloh.
            Menanam dan bercocok tanam dalam mimpi  amal perbuatan.
            Anjing dalam mimpi  musuh yang lemah dan banyak berkata.
            Macan dalam mimpi  lelaki penakluk dan penguasa.
            Pelanduk dalam mimpi  lelaki penipu, cerdik dan pandai memutar balikkan fakta.
            Tambahan anggota badan yang baik dalam mimpi  tambahnya kebaikan. Tambahan yang melewati batas dalam mimpi  hal buruk.
            Naik dan bergerak ke atas dalam mimpi dalam mimpi  hal yang terpuji. Turun dan bergerak dari atas ke bawah dalam mimpi  hal yang tercela.
            Takbir mimpi berdasarkan nama dan asal kata
            Misalnya bermimpi melihat seorang lelaki bernama Rosyid. Maka hal itu pertanda kebaikan. Jika lelaki itu bernam Salim, maka  keselamatan. Jika bernama Said, maka  keberuntungan. Jika bernama Nafi’, maka  kemanfaatan. Jika bernama Uqbah, maka  kesudahan. Jika bernama Rofi’, maka  keaungan. Jika bernama Ahmad, maka berareti sanjungan. Jika bernama Saleh, maka  kesalehan.
            Muslim meriwayatkan dari Anas ra, bahwa Nabi saw bersabda: “Aku bermimpi pada suatu malam -sebagaimana orang bermimpi-  seakan-akan kami berada di rumah Uqbah bin Rofi’. Lalu kepada kami dibawa kurma basah di antara kurma basah Ibnu Thob. Maka aku menakwilinya dengan keagungan untuk kita di dunia dan kesudahan di akherat dan bahwasanya agama kita benar-benar sudah suci”.
             
              Ibnu Wardi bersyair: Pengasalan kata hal pokok dalam nama
Hal ini dikutip dari Ibnu Sirin
Gunakan pengasalan kata jika tidak ada dasar lain
Atau dalam situasi terdesak
Misalnya sausanah  tahun buruk
Dan hewan ternak  kenikmatan enak
Jika orang sakit mimpi melihat Salim, dia sembuh
Jika dia mimpi melihat musafir atau orang diusir
Atau orang berangkat atau wanita atau pengembara
Maka pertanda dia hampir meninggal dunia
          
               Al Munawi berkata menjabarkan dua syair terakhir: “Bentuk ketiga adalah orang sakit bermimpi dikunjungi seorang lelaki bernama Salim atau Sulaim atau Salamah atau Salman atau Salm atau Sulaiman atau Naja atau Naji. Itu pertanda dia selamat dan sembuh. Jika dia melihat seorang musafir atau orang keluar dari rumahnya aau daerahnya atau mimpi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau melihat sekelompok orang yang akan berangkat pergi atau hal sejenis, itu pertanda dia akan segera meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan tinggal di dalam tanah. Contoh yang lain samakan dengan hal tersebut”.
            Jika tidak mampu menakbirkan mimpi dengan salah satu ketiga dasar tersebut, maka mintalah bantuan kitab-kitab tentang takbir mimpi yang dipercaya. Di antara kitab yang ada di hadapan anda. Secara ringkas menjelaskan takbir mimpi yang paling benar. Mayoritas isinya saya ambil dari kitab susunan Nabulusi, sebab dia berpegangan pada banyak kitab tentang takbir mimpi.
 _____________________

Oleh:  Abu Muhammad Kholid bin Ali bin Muhammad Al Anbari

10 komentar:

 1. Assalamualaikum wr wb
  kemaren saya bermimpi di pintu saya ada TUGU pertanda apakah? Dan mksd dari TUGU itu apa?
  Terimakasih

  BalasHapus
 2. Assalamualaikum wr wb
  kemaren saya bermimpi di pintu saya ada TUGU pertanda apakah? Dan mksd dari TUGU itu apa?
  Terimakasih

  BalasHapus
 3. Assalamualaikum wr wb
  kemaren saya bermimpi di pintu saya ada TUGU pertanda apakah? Dan mksd dari TUGU itu apa?
  Terimakasih

  BalasHapus
 4. SayA bermimpi melihat kain putih dicuci di air keruh apa artinya ya?tolong penjelasannya?

  BalasHapus
 5. Dear All: Maaf, pesantrenpedia hanya menyediakan konten kajian tafsir mimpi, tidak kapasitasnya untuk menafsirkan. Bisa bertanya ke kyai atau ulama yang mumpuni di daerah teman-teman. terimakasih

  BalasHapus
 6. Askm.. Sy semlm bermimpi melihat air laut biru sangat jernih dan sangat cantik..dalam masa yg sama sy sekarang mengahadapi masalah dalam hidup saya iaitu masalah kewangan dalam menyelesaikn hutang orang..

  BalasHapus
 7. Assalamualaikum wr. Wb
  Salam sahabat, perkenalkan nama saya rully wicaksono. asal saya demak, niat saya hanya ingin berbagi kebaikan khusus kepada orang yang mengalami kesusahan,
  Bismillahirrahmanirrahim
  Percaya tidak percaya semua kembali pada pembaca postingan saya, 6 thn yang lalu. awalnya sy seorang pengusaha yang bisa dibilang sukses,tapi banyak yang tidak suka kalau saya sukses, Bisnis saya bangkrut. saya punya anak dua dan mash kecil2, saya sempat putus asa dan tidak tau mau berbuat apa2,.hutang di bank hampir 2m , diperongan jg yang kian menempuk + bunga, Bahkan rumah saya serta pabrik pun disita oleh bank. pada saat itu saya sempat putus asa dan saya sempat mau mengakhiri hidup,tapi setiap saya melihat anak semua putus asa saya hilang.
  Iktiar demi iktiar saya lakukan, tapi mengalami jalan buntu. Teman dan saudara semua menghindar, ya begitulah……dikala senang banyak uang bak gula dikerumini semut. Tersirat dalam hati, tersengkur didepan sajadah, dosa apa yang saya lakukan ya tuhan, padahal dikala sukses saya termasuk orang yg dermawan, suka membantu teman, tetangga dan keluarga. Larut dalam kesedihan, kesusahan dan penderitaan ….. Ya tuhan, saya baru sadar bahwa selama ini usaha dan bisnis saya didapati dari hasil uang riba yang saya putarkan.
  Bulan terus berganti tidak terasa sudah hampir 2 thn sy berusaha untuk bangkit, apapun pekerjaannya saya lakukan bahkan jadi kuli bangunan, istri jualan sayur dpasar yang penting halal Puasa senin kamis pun sy lakukan agar dimudah doa dan keinginan. Alhamdulillah, ujian itu berakhir, Tuhan memberikan hidayahnya kepada saya meski pun lewat bantuan seorang Kyai. Beliau membimbing ke jalan yang lurus, membenarkan langkah kaki saya yg selama ini salah arah dalam bisnis. Beliau mengajarkan doa2, yang sangat mujarab. Alhamdulillah juga beliau menyarankan saya untuk merintis usaha (Usaha yg beliau sarankan), usaha baru mulai dari nol walaupun harus sakit sakit dahulu. ALLAHUAKABAR, 7bln usaha br yg saya rintis maju pesat. doa saya di ijabah, berkat bimbingan beliau serta arahannya usaha saya sangat pesat berkembang, Alhamdulillah ya ALLAH. Saat menulis kisah ini saya sudah bangkit kembali dan bisa untuk membayar hutang hutang, rasa kepercayaan orang lain timbul kembali. Dan Alhamdulillah saya sekeluarga sudah berangkat umrah . Hanya ALLAH yang bisa membalas budi baik kyai, beliau membantu tanpa Pamrih.
  Doa tanpa usaha, adalah suatu kebodohan. Usaha tanpa doa adalah suatu KESOMBONGAN. Yakinlah saudara2ku tiada satu manusia yang lolos dari cobaan , godaan dan ujian. Allah menguji sesuai kadar manusia masing2.
  Yuk banyak dhuha, banyak tahajud banyak berbagi dan bersedekahlah karena dengan sedekah suatu saat sedekah itu akan menolong diri sendiri.
  Hutang tetaplah Hutang yang harus dilunasi, karena hutang akan dibawa sampai mati dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt.
  Wassalam, semoga menjadi inspirasi
  (rullywicaksono21@gmail.com)

  BalasHapus
 8. السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
  Terima kasih pak Rully kisahnya inspiratif dan sangat dekat dengan saya. Mohon doanya saya pun tengah diuji untuk melunasi hutang riba kurang lebih 1 Milyar... barakallah...السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

  BalasHapus
 9. Assalam, saya pernah bermimpi bulan Dan Bintang..apa maksud tersirat Dari sebalik mimpi saya.terima kasih

  BalasHapus